درخواست پسر ترامپ: تمام اسناد سری دولتی را از طبقه بندی خارج کن!

به این میگویند کالیبر بزرگ، آفرین! فکرش را بکنید چقدر زد و بندهای کثیف رو میشود. این یک خدمت تاریخی به جهان (و سیاست و تاریخ پژوهان) خواهد بود… DECLASSIFY EVERYTHING!!! We can’t let the bad actors get away with

بیشتر بخوانید

۳ دستاورد عمده ترامپ برای جنبش ملت ایران و ۷۲ روز باقی مانده‎

سه دستاورد عمده دوران ترامپ برای اپوزیسیون ایران:۱- حذف قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس۲- فشردن گلوگاه های اقتصادی رژیم در سراسر جهان۳- تسهیل انعقاد پیمان ابراهیم و تسلط نظامی-امنیتی اسرائیل بر جنوب خلیج فارس هنوز ۷۲ روز تا پایان ریاست

بیشتر بخوانید

بازی مار و پله در رفتار سیاسی و اجتماعی

گاهی فکر می کنم زندگی سیاسی مردم و روحیات و رفتار آنها مثل بازی مار و پله است. زمانی که بالا می روند پایشان را روی سر بقیه می گذارند و زمانی که سقوط آزاد می کنند به هر طناب پوسیده ای چنگ می زنند. خیلی از ما اینگونه ایم. شما نگاهی به اطرافیان خود بیاندازید بخوبی متوجه منظورم میشوید.

بیشتر بخوانید