مقایسه تیتر اصلی روزنامه اطلاعات در دو روز متوالی

برخلاف تیم تحقیقاتی کشورهای امریکا، آلمان و انگلیس که پزوهش ها و تحقیقات شان برای ساخت واکسن کرونا حدودا 9 ماه طول کشید، دانشمندان هسته ای و تخمی ما در قرارگاه دعبل خزاعی موفق شدند ظرف کمتر از 24 ساعت

بیشتر بخوانید

نقش ایرانیان در فضای مجازی

این روزها مشغول خواندن کتاب رگ تاک از فاضل غیبی هستم. او سخنی را از آنتونیو گرامشی نقل میکند که قابل تامل است. گرامشی مینویسد. ” سرنيزه داران سپاهيان ناپلئون همان راهى را پيمودند که قبلاً توسط سپاه نامرعى کتابها

بیشتر بخوانید