شکست طرح آزمایشی «لبیک یا مجتبی»

در زمان شاه درآورده بودند که یک روز تابستان خانم جوان و زیبایی که می‌خواست برود خیابان آریامهر، از راننده تاکسی که برایش ترمز کرده بود می‌پرسد «آریامهر می‌خوره؟». راننده چشمش به سینه باز خانم، گفته بود «چرا آریامهر بخوره؟ خودم می‌خورم!».

بیشتر بخوانید

سکوت رسانه ها در برابر افتضاحات دمکراتها

اسلیپی جو توی گند زدن به اقتصاد کشور دست کمی از احمدی نژاد و حسن روحانی ندارد. همان روز اول با یک امضا هزاران نفر در کانادا و چندین ایالت امریکا بخاطر کنسل کردن پروژه خط لوله بین دو کشور

بیشتر بخوانید