غلط میکنی واکسن را به خانواده خودت تزریق کنی!

هر فرد عاقل و بالغ خودش حق داره در مورد بدن خودش تصمیم بگیره که واکسن یا درمانی رو قبول کنه یا نکنه. تو هم به جز بدن خودت برای هیچ بدن دیگری, نه خانواده ات و نه ملت ایران, “حق” تصمیم گیری نداری!

بیشتر بخوانید

فوریه؛ ماه تاریخ سیاه (Black History Month)

“ماه تاریخ سیاه” (Black History Month) یک جشن سالانه برای بزرگداشت دستاوردهای آفریقایی-آمریکایی ها و شناخت نقش مهم آنها در تاریخ ایالات متحده است.

بیشتر بخوانید

«پی نوشت: اپراتور» نوشته ونوس ترابی، رمانی درباره جنایت سپاه در آسمان ایران

«پی نوشت: اپراتور» نوشته ونوس ترابی، رمانی درباره جنایت هواپیمای اوکراینی است که در سالگرد این واقعه توسط نشر باران سوئد منتشر شد. ونوس ترابی نویسنده جوان و توانایی است که به زودی بیشتر درباره اش خواهیم شنید. سبک نوشتن

بیشتر بخوانید

۲ روز تاریخی در آمریکا و جهان: این قدرت آمریکا است!

سوم ژانویه ۲۰۰۹یک سیاه پوست به عنوان قدرتمند ترین فرد دنیا توسط مردم آمریکا برگزیده میشه. در کشوری که تا ۵۰ سال پیش سیاه پوستان حتا حق نداشتند از آبخوری سفید پوستان آب بنوشند و یا از دستشویی اونها استفاده

بیشتر بخوانید

سنگریزه های دموستن

دموستن در جوانی از لکنت زبان رنج میبرد. او برای غلبه بر این نقص یک سری تمرینات را برای خود طراحی کرد. طبق روایات او سنگریزه در دهان خود قرار میداد تا بتواند بر این نقص گفتاری خود غلبه کند.

بیشتر بخوانید

اعتراف صریح جواد ظریف درمورد حسین موسویان

جواد ظریف آشکارا می گوید که حسین موسویان (سفیر وقت رژیم تروریستی اسلامی درآلمان و هدایت ترور رستوران میکونوس) مامور جمهوری اسلامی در امریکاست تا از مواضع نظام بخوبی دفاع کند! خاک بر سر امریکا با این گل و گشادی

بیشتر بخوانید