سرمایه گذاری خارجی مدیرشرکت تسلا

میگن احمدی نژاد به ایلان ماسک نامه نوشته و از او خواسته بیا ایران با هم یک کارگاه تولید حلب خیارشور بزنیم سرمایه از تو، مدیریت جهانی از من

بیشتر بخوانید

به همین سادگی

در فقه شیعه، به وسیله ای که با آن بتوان گناه کرد آلت معصیت می گویند و خرید و فروش و نگهداری آن هم حرام است. مثل ابزار موسیقی که سازنده و فروشنده و استفاده کننده و نگهداری کننده همگی

بیشتر بخوانید

چگونه «جهانی شدن» هم اکنون (با بیرحمانه ترین روش) در ایران اجرا میشود
نوشته ای از محمد حسین ادیب

هیچ سیستم تجاری نمی تواند بدون داشتن روشی مشخص برای داوری اختلافات عمل کند. دولت ترامپ با امتناع از تأیید هر قاضی جدیدی در مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی این سازمان را ترک کرد. در عمل سازمان تجارت جهانی

بیشتر بخوانید