چراغ سبز اسلیپی جو به خامنه ای جنایتکار

اسلیپی جو درباره نقض حقوق بشر در چین و نسل کشی ایغورها و زورگویی دولت کمونیستی چین به مردم هنگ کنگ اظهار داشت: این چیزها نرمال است چون متکی بر فرهنگ متفاوت است. من هرگز به رهبران این کشورها اعتراض

بیشتر بخوانید

دوران پهلوی یک پرانتز بود میان مجازات وحشیانه اسلامی

در مدتی که در تهران بودیم شنیدیم که حدود ده راهزن را که نزدیک همدان به کاروانی حمله کرده و مردم را کشته و بار و بنه شان را برده بودند مجازات می کنند. این مجازات در میدانی بزرگ در مرکز تهدان اجرا میشد به نام میدان اعدام.

این تبهکاران را از زندان تا این میدان پیاده به صف گرداندند و میرغضب که در جلو آنها میرفت دشنه اش را پی در پی تاب میداد.

جلاد در خیابان میرفت و با فریاد به مردم می گفت که محکومان را برای اعدام می برند. مردم رهگذر و تماشاچی هم خرده پولی کف دست جلاد می گذاشتند. این پول در واقع انعام میرغضب بود. پس از اجرای مجازات هم جلاد دوره می گشت و اجرا شدن حکم را فریاد میکرد و با این کار تا سه روز می توانست پول جمع کند.

بیشتر بخوانید

پارلمان فرانسه قانون منع اسلام سیاسی را تصویب کرد

نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را “اسلام‌هراسی” خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمان‌ها ارزیابی کردند.

بیشتر بخوانید