دولت بایدن نه طرف ایران ایستاده و نه حتی طرف آمریکا، طرف خودش ایستاده!

در روزهای اخیر بحثهای داغی حول همکاران ایرانی دولت بایدن در گرفته است. این بحثها در بعد انسانی بیجا نیستند (این خودش سوالی است که چرا مثلا یک خانم تحصیل کرده محتاج شغل ماله کشی باشد)، ولی در بعد سیاسی

بیشتر بخوانید

بازرسان آژانس در دو سایت ایران آثار فعالیتهای اعلام نشده هسته ای یافته اند

ایران ماهها درخواست آژانس برای بازدید از این اماکن را بلوکه کرده بود (احتمالا تا وقت کافی برای پاکسازی داشته باشد)، با این وجود بازرسان آژانس توانسته اند رد اورانیوم غنی شده را در آنها بیابند، که وجودش آنجا توجیهی

بیشتر بخوانید