قلندران از خواب بر می خیزند!

متاسفانه برخی افراد مثل حسن اعتمادی!!، بهروز ستوده و فرید انصاری دزفولی بعد افتادن تب و تاب کارزار نه به جمهوری اسلامی، شروع به تخریب و تهمت به امضا کنندگان زده و با تمسخر، هدف این کارزار را به کل

بیشتر بخوانید

حقه بازی خمینی در رفراندوم ۱۲ فروردین

عموم مردم اصلا نمیدانستند جمهوری اسلامی یعنی چه. حتی تحصیلکرده ها و دانشگاه رفته ها هم تصورات واهی از این ترکیب نامتناجنس داشتند. متاسفانه نسل آنروز تاریخ ایران را مطالعه نکرده بودند. در کتابهای درسی ما چیزی از خیانت های آخوندها نوشته نشده بود. چیزی از بدبختی و فلاکتی که ایران بعد از حمله اسلام دچارش شده بود گفته نشده بود. اصلا هیچکس نمی دانست ما چگونه و از کی شیعه شدیم و آخوندها اولین بار چگونه به این سرزمین آمدند و عملکردشان چه بود.

بیشتر بخوانید

پیام های عدد «۲۵» در قرارداد استعماری چین و ایران؛ چرا نادیده با این سند مخالفیم!

در این چند روز که اعتراضات مجازی نسبت به سند همکاری ایران و چین شدت گرفته است و همزمان عده ای از شریف ترین و بهترین فرزندان این کهن بوم در خیابان ها شعار زیبای «ایران فروشی نیست» را در

بیشتر بخوانید