جناب دوشوکی، نیازی به طالع بینی نیست؛ نشانه ها از سقوط قطعی این رژیم حکایت دارد

جناب آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، در مطلبی که امروز تحت عنوان : چرا جمهوری اسلامی امسال (سال ١٤٠٠) سقوط می کند که در سایت خبری گویا نیوز منتشر نموده اند، عنوان نموده اند: امسال یعنی در سال ١٤٠٠ هجری خورشیدی

بیشتر بخوانید