به کجا چنین شتابان؟

تنها دستاورد هشت ساله اوباما در صحنه خارجی برجام بود. دمکراتها میخواهند اعتبار از دست رفته شان را ترمیم کنند به هر قیمتی.

این گروه پشت سر اسلیپی جو، از افراطی ترین و ضدامریکایی ترین بخش حزب دمکرات هستند واز نظر ایدئولوژی ضد امپریالیسم هستند. شما ایلهان عمر و رابرت مالی ضد اسرائیلی را ببینید تا به نقاط مشترک اینها با جمهوری اسلامی پی ببرید. یعنی بین خود و حکومت آخوندها پیوند ایدئولوژی دارند و با آنها احساس نزدیکی می کنند.

 در دوره اوباما لابی رژیم تا اتاق های کاخ سفید هم نفوذ کرده بودند و تروریستی مثل حسین موسویان بارها به آنجا رفته و به آنها مشورت میدادند اما در دوره اسلیپی جو، لابی رژیم از ملاقات در اتاق های کاخ سفید هم جلوتر رفته و وارد تشکیلات دولتی دمکراتها شده اند مثل همین راب مالی و آرین طباطبائی و ند پرایس.
 دمکراتها در خاورمیانه دنبال صلح نیستند بلکه دنبال تعادل در قدرت هستند. آنها حکومت آخوندها را لازم دارند برای مقابله با اعراب.

 جمهوری اسلامی در تقلب انتخابات اخیر امریکا خدمت بزرگی به دمکراتها کرد. در حال حاضر این ادعا را نمیتوانم ثابت کنم اما بر اساس تحلیل اتفاقات سیاسی می گویم. آخوندها با دمکراتها متحد هستند همانگونه که با القاعده و طالبان متحدند. همانگونه که اتحاد شیعه با القاعده و حماس اهل تسنن غریب و دور از ذهن بنظر میرسد اما واقعیت دارد، اتحاد آخوندها با آن بخش افراطی حزب دمکرات امریکا نیز به دور از واقعیت نیست.

بیشتر بخوانید

حاتم قادری: اصلاح‌ طلبان کنار بروند تا چهره واقعی قدرت آشکار شود

جواد ظریف باید از سمتش استعفا می‌کرد و اصلاح‌طلبان نیز باید قید ریاست جمهوری را بزنند و اجازه دهند شکاف‌های درونی جناح راست بیشتر شود.

بیشتر بخوانید

ماجرای شلاق خوردن من

همون دیوار طولی بازداشتگاه. نیمکت فلزی ته بازداشتگاه رو به‌صورت طولی دادن هوا. شد اندازهٔ قدم تقریباً. هر دستمو با یه دستبند بستن به یه پایه‌ش. شروع کردم به گریه و التماس: تو رو امامِ حسین یواش بزن. تو رو حضضضضرت زینب یواش بزن. تو رو به پهلوی شکستهٔ حضرت فاطمه یواش بزن. نمی‌دونستم چطور التماس کنم. نمی‌تونم ترسم رو توصیف کنم. افسره یه حوله باهاش بود. اومد موهای پشت سرمو کشید مشت زد تو صورتم که دهنمو باز کنم حوله رو بکنه تو دهنم که خفقون بگیرم اعصاب سرکار خرد نشه.

بیشتر بخوانید

نظرسنجی؛ یکی از نیازمندی های اساسی مخالفین

در مبحث “مشکل اساسی مخالفین این است؛ فقدان تشکیلات سازمانی” عنوان کردم، که مخالفین نیازمند یک تشکیلات سازمانی منسجم و قدرتمند می باشند. مطمئنا در شرایط کنونی و سده بیست و یکم دیگر نمی توان با یک تلوزیون ماهواره ای

بیشتر بخوانید