صفحه اول (۲)

خبرهای مهم در این روز عبارت بودند از:

برکناری سرلشگر قره نی

ماجرای درگیری گنبد کاووس که پاسدارها تعدادی از مردم را با شلیک گلوله کشتند

ایران رسما از پیمان نظامی سنتو کناره گیری کرد چرا؟ احتمالا بدرخواست روس ها بود.

امروز خانه رضا پهلوی در تگزاس به تصرف در می آید!

مقاله طول و دراز علی اصغر حاج سید جوادی علیه هویدا در زمانی که مراحل اجرایی محاکمه هویدا توسط خلخالی تازه شروع شده بود.

حزب توده قرارداد صلح مصر و اسرائیل را محکوم کرد!

بیشتر بخوانید

سید ابراهیم ریسی؛ تجسم عینی «ابتذال شر» هانا آرنت

آیشمن «نه گمراه بود و نه سادیست» بلکه به طرز وحشتناکی کاملا عادی و به حد غیر قابل توصیفی زپرتی، مستهجن، زننده و منزجر کننده بود.

بیشتر بخوانید