بیلبورد‌های تورنتو، چرا و چگونه – علی اشتری

روز پنجشنبه سوم ژوئن ۲۰۲۱، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، دو بیلبورد یادبود در اعتراض به جمهوری اسلامی در تورنتو نصب شد. یکی‌ از این بیلبورد‌ها عکسی‌ از پویا بختیاری است همراه با پیام “برای پویا و بیش از ۱۵۰۰ تظاهر کننده

بیشتر بخوانید

مضحک ترین مناظره انتخاباتی

با وجودی که نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی را بیش از یک معرکه و شامورتی بازی نمی بینم اما همواره باور داشتم که در مناظرات انتخاباتی نامزدهای از فیلتر شورای نگهبان رد شده ناخودآگاه نکاتی مطرح میشود که برای ما که از بیرون مسائل سیاسی را دنبال می کنیم میتواند ارزشمند باشد.

بیشتر بخوانید

لب گرفتن اسلیپی جو از نوه اش

اگر این کار را ترامپ کرده بود الان  رسانه های چپ در سراسر جهان درمورد آن بحث میکردند و در خیایانها تظاهرات جنبش لبهای دختران مهم است راه می افتاد. یادم هست سعید بهبهانی مدیر میهن تی وی روزی سه

بیشتر بخوانید

جناب کورش عرفانی پس اقدامات رضا شاه را هم تائید میکنید؟

آیا دوران کنونی بی شباهت به اواخر دوره قاجار نیست؟ آیا توصیه جناب عرفانی به کنار گذاشتن موقت دموکراسی و اجرای طرح ۳ مرحله ای برای نجات ایران همان کاری نیست که رضا شاه کم و بیش انجام داد؟

بیشتر بخوانید