تحریم انتخابات بدجوری به حسین بازجو فشار وارد کرد!

یک آلارم در مورد موفقیت تحریم انتخابات( نه به جمهوری اسلامی) واکنش های هیستریک مقامات نظامه و لابی های کثیف اون هاست. وقتی از راس طویله نظام سید علی چلاق تا فرمانده نیروی انتظامی، فرخ نگهدار و ملیحه محمدی و

بیشتر بخوانید

ساختن بمب اتمی توسط رژیم حتمی است

باتوجه به روی کار آمدن دولتهای ضعیف در امریکا و اسرائیل و همچنین تصمیم خامنه ای از انتصاب رئیسی بعنوان رئیس جمهور شاید راحت تر بتوان گفت که دستیابی رژیم به بمب اتمی در آینده بسیار نزدیکی محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید