بی تعارف با برخی رهبران سیاسی

اکنون دامنه اعتراضات و اعتصابات در حال گسترش است. کارگران صنعت نفت، کارکنان پتروشیمی، حمل و نقل و بسیاری از بازنشستگان و سایر بخش ها در حال اعتصاب و یا اعتراض هستند. و یکی از معضلات کنونی در بثمر نشستن

بیشتر بخوانید

حکایتی قدیمی اندر احوالات امروز ایران

می گویند روزگارانی که حمام ها رونق گرفت، نرخ حمام در تهران سه تومان و درقم دوتومان بود، برخی افراد که فکر می کردند زرنگند، یک تومان خرج می کردند و می رفتند در قم حمام می کردند و یک

بیشتر بخوانید