دکتر هاشمیان ، نمکی وزیر متملق و نادان بهداشت را با خاک یکسان کرد!

پ.ن:امان از مجیز گویان حاکمان، آن ها که می بینند زمین گرد است اما چون آغا می گوید نه ، آنها هم چشمان خود را می بندند و انکار می کنند.واقعا نمکی در مدیریت یکی از مهم ترین وزارتخانه ها

بیشتر بخوانید

شعار بس است! حداقل پشتیبانی مالی کنیم، مسعود نقره‌کار

نیاز مالی مبارزان آزادیخواه و عدالت جو در داخل کشور و خانواده آنان، به ویژه در شرایط سخت اقصادی که تورم و گرانی، بیکاری، فقر و کمبود مایحتاج اولیه زندگی بیداد می‌کنند، نیازی حیاتی ست. سرکوب، زندان، محرومیت‌ها و محدودیت‌های

بیشتر بخوانید

۴۳ سال از وعده آب و برق مجانی گذشت، بزودی آب و برق پولی هم برای مردم آرزو خواهد شد!

۴۳ سال قبل خمینی که نیات درونی خود را در گستردن حکومت ولایی خویش بر مردم و هم پیمانان نا آگاهش نظیر چپ، ملی و مجاهد و … پنهان کرده بود؛ با دادن یکسری وعده و شعار دروغین که با

بیشتر بخوانید

اگر حمله به بندر امارات کار رژیم آخوندی باشد

ساعاتی پیش انفجار بسیار مهیبی بندر جبل علی امارات را لرزاند. ظاهرا این انفجار در یک کشتی لنگر انداخته شده رخ داده است. هنوز از علل انفجار و چند و چون آن چیزی گزارش نشده است. احتمال دارد این انفجار

بیشتر بخوانید