فروپاشی ایران و چشم انداز برون رفت از آن
کورش عرفانی

با افزایش خبرهای مربوط به مشکلات آب وبرق در ایران و توجه به دلایل زیرساختی این دو مشکل، یک گام دیگر به سوی موقعیتی که از آن به عنوان «فروپاشی» (collapse) و «از هم پاشی» (disintegration) نام بردیم نزدیک می‌شویم.

بیشتر بخوانید