محاسبه سود و زیان در زندگی

من باور ندارم مردم ایران ترسو هستند و یا بی غیرت شده اند و یا در خواب غفلت بسر می برند. اگر میخواهیم ایران از این بن بست بیرون بیاید باید شرایط به گونه ای متحول شود که محاسبه سود و زیان در خانه نشستن و یا به خیابان آمدن تغییر کند. چگونه؟

بیشتر بخوانید

ویدئویی از شیوه پیشروی «مسالمت آمیز» طالبان

در ویدئو «محاکمه» و تیرباران سرباز دولت چند ثانیه طول میکشد، یک جمله کیفرخواست «چرا تسلیم نشدید» و یک کلمه حکم «مرده کُن!» اجرا هم چنان قاطعانه بود که نزدیک بود یک خودی را هم آن پشت بزنند!

بیشتر بخوانید

فرق برق ۲۲۰ ولت با ۱۱۰ ولت از نظر یک استاد بسیجی

این استاد بیسواد و احمق بسیجی که تئوریسین سیاستهای راهبردی رژیم آخوندها هم هست نمیداند که برق ۱۱۰ ولت فرقی با برق ۲۲۰ ولت از نظر روشنایی و میزان مصرف ندارد. بیشتر کشورهای جهان از سیستم برق ۲۲۰ ولت با

بیشتر بخوانید

بهترین توصیف از وضعیت کنونی ایرانیان

شاهزاده رضا پهلوی: وضعیت کنونی ایرانیان مثل وضعیت یهودیان در جنگ دوم جهانی است. مردم ایران گرفتار یک رژیم جنایتکار مذهبی شده اند که همه جهان باید برای از بین بردن این غده سرطانی یعنی رژیم تروریستی و جنایتکار آخوندی

بیشتر بخوانید