واکنش جهان به رونمایی از بمب اتم آخوندی چه خواهد بود؟

ممکن است بگویید اسرائیل اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد. تجربه سیاسی ما و اتفاقات عجیب و غریبی که در جهان شاهدش بودیم به ما آموخته که هیچ چیز را در سیاست حکم قطعی ندانیم. مگر تا چند ماه پیش کسی باور می کرد روزی پرچم طالبان بر فراز سفارت امریکا در کابل به اهتزاز درآید؟

بیشتر بخوانید