شرم آورترین سخنگوی وزارتخارجه امریکا

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا مرگ یک آخوند را تسلیت گفت!

واقعا شرم آور است. یعنی این همه آدم حسابی در جهان هر روز فوت می کنند، هیچیک اندازه یک آخوند شپشو برای این عنصر کثیف نایاکی ارزش ندارد.

واقعا تاریخ امریکا چنین فرومایگی و افول را به یاد ندارد.

بیشتر بخوانید

به گیرنده های خود دست نزنید؛ مشکل از فرستنده های مسعود بهنود است!

مسعود بهنود در نشستی مجازی کیفیت زندان‌های ایران را تحسین کرد و گفت: این سطح از تمیزی زندان را شاید فقط در اروپا و آمریکا بتوان دید.

بیشتر بخوانید