پاسخ به یک سوال تکراری؛ چرا با توجه به این حجم از ویرانی و کشتار جاعش در ایران انقلاب نمیشود؟( بخش دوم)

بارها ما از زبان دایناسورهای رو به انقراض ۵۷ تی شنیده ایم که بله، ما نسلی بودیم که انقلاب شکوهمند کردیم و شما هم به جای «سرزنش» ما اگر راست میگویید بروید در خیابان ها همانند ما انقلاب کنید!

بیشتر بخوانید

امام حسین یک داعشی جنایتکار بود

مشارکت امام حسین در کشتار ایرانیان و قتل و تجاوز به زنان و غارت و چپاول اموال ایرانیان مورد تایید تاریخ نویسان اهل تسنن و تشیع مثل شیخ عباس قمی هست اما آخوندها از ترس اینکه مبادا مردم به این حقایق آگاه شوند سعی می کنند آنرا ماله کشی کنند که گندش بیشتر از این در نیاید.

بیشتر بخوانید