مقام ارشد نظامی کابل و فرمانده نیروهای ویژه طالبان امروز به قتل رسید

قاری حمدالله فرمانده «تیپ بدری» (نیروهای ویژه) طالبان و استاندار سابق پکتیا و خست بود. او امروز در یک حمله داعش به قتل رسید. به این ترتیب داعش (خراسان) یک بار دیگر توان عملیاتی خود را (نه فقط علیه غیر

بیشتر بخوانید