تاریخ شفاهی: نقش حسادت در شکست دکتر مصدق

علی اصغر حاج سیدجوادی از علل جدایی دکتر بقایی از دکتر مصدق میگوید.
مصاحبه کننده : ضیا صدقی
تاریخ مصاحبه : ۱-۳-۱۹۸۴
محل مصاحبه : پاریس ، فرانسه

بیشتر بخوانید

دلواپسان گویی شعبه برون مرزی خویش را هم افتتاح کرده اند؛از برجام تا «اهرام ثلاثه بیق» و مدافعان مجازی جان مردم!

تا دیروز لقب «دلواپسان» فقط به شاگردان مصباح یزدی تعلق داشت اما هر چه ما به پایان «بازی تخت و عمامه» نزدیکتر میشویم، دلواپس های دیگری هم به دلواپس های قبلی اضافه میشوند و وسط این بازی ها و کج فهمی

بیشتر بخوانید