توقیف نفتکش «سوتیز» نوعی «مسافرکشی» بود!

رسانه های رسمی ج.ا. در روزهای اخیر انواع روایات را از ماجرای نفتکش «سوتیز » نقل کرده اند، من جمله اینکه نیروی دریایی آمریکا این کشتی را توقیف کرده، ولی با دخالت سپاه مجبور به عقب نشینی شده است. واقعیت

بیشتر بخوانید