تحریمی در کار نیست صادرات انرژی عادی است
از محمد حسین ادیب

به گزارش اوپک ایران در ماه گذشته ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه نفت تولید کرده است طی ٢٠ سال گذشته تجربه نشان داده آمار اوپک از تولید نفت ایران ،وثیق ترین منبع است مطلب فوق چگونه قابل راستی آزمایی

بیشتر بخوانید

تکنولوژی فشار روانی

ما خانوادگی واکسن زدیم چون آنرا برای سلامتی خود و جامعه مفید می دیدیم اما انتظار نداریم همه مثل ما فکر کنند. عده ای هستند که مخالف هرنوع داروی شیمیایی، آمپول و واکسن هستند.  این روزها رسانه های چپگرا در

بیشتر بخوانید