کلاس های آموزشی مخملباف در دهه ۶۰

روزنامه کیهان شریعتمداری مطلبی را در سالمرگ یکی از مهمترین بازجویان دهه شصت به نام حاج حسن شایانفر نوشته که در آن چند نفر از همکاران و همقطاران وی مثل صفارهرندی و دیگران خاطراتی از آن بازجوی جنایتکار و پرونده

بیشتر بخوانید

تاریخ شفاهی: عمق افکار متحجر خمینی در نوفل لوشاتو آشکار بود

در کلیپ زیر (از ۱:۳۱:۳۹ تا نزدیک به آخر مصاحبه) مرحوم دکتر عبدالرحمن برومند ماجرای سه جلسه ملاقات خود با خمینی در سال ۱۳۵۷ و هنگامی که خمینی در دهکده نوفل لوشاتو اقامت داشت را بیان میکند که حاوی نکات بسیار جالبی است.

بیشتر بخوانید

دلسوزی فردوسی برای رومیان

فردوسی یکی از چند رکن اساسی زبان و فرهنگ ایران است و هیچ ایرانی بجز آخوندهای تاریک اندیش وجود ندارد که به او عشق نورزد و خود را وامدار او نداند. کتاب او بزرگترین ابزاری است که ما برای نگهداشت

بیشتر بخوانید

تاریخ شفاهی: پرداخت غرامت به بازماندگان ۱۵ خرداد ۴۲ در دولت اسدالله علم

طبق گفته جناب محمد باهری بعد از وقایع ۱۵ خرداد مجروحین, معلولین و خانواده های کشته شدگان شناسایی میشوند و از طریق “مدرسه عالی مددکاری اجتماعی” که توسط ستّاره فرمانفرمائیان تأسیس شده بود به اونها کمک میشه

بیشتر بخوانید

دعوای حزب اللهی ها با چریکها و مجاهدین خلق از کجا آغاز شد؟

بطور کلی در دو ماه اول انقلاب این گروهها عضوی از پیکره انقلاب و جمهوری اسلامی بودند اما در اردیبهشت سال پنجاه و هشت دو اتفاق افتاد که سنگ بنای درگیری نیروهای مذهبی وفادار به آخوندا با این دو گروه تروریستی شد. ماجرای اول دستگیری یکی از افراد شاخص چریکهای فدائی خلق به نام حماد شیبانی بود و ماجرای بعدی دستگیری محمد رضا سعادتی از سازمان مجاهدین.

ماجرای این دو مسیری کاملا جداگانه ای را طی کرد. محمد رضا سعادتی بجرم جاسوسی برای شوروی محکوم به زندان شد اما چند سال بعد دوباره او را برای مشارکت در قتل محاکمه و اعدام کردند. از زمان دستگیری او تا محاکمه اش سازمان مجاهدین بشدت تجمعات اعتراضی برپا میکرد حتی آیت الله طالقانی را هم مجبور کرده بودند برای آزادیش واسطه کنند که با سرسختی خمینی مواجه شد.

بیشتر بخوانید