سنگسار در پاریس!

در روزهایی که شاه از ایران خارج شده و برای اقامت و زندگی از این کشور به آن کشور و از این جزیره به آن جزیره میرفت، یکی از روزنامه نگاران لوموند (ساکن پاریس) به نام فریدون صاحب جمع به جزیره ای که شاه اقامت داشت می رود و با وی مصاحبه ای می کند و مصاحبه در لوموند چاپ میشود.

بیشتر بخوانید

چپ شناسی

کلیدواژهای خلق و رفیق و چریک و.. را اگر جایی دیدید بخاطر ایران از آنجا فرار کنید حواس‌تان باشد دوباره این مارکسیست‌ها و گلوبالیست‌ها و چپ‌ها فریب‌تان ندهند بسیاری از شماها این چپ های مارمولک را نمی‌شناسید به ترانه های

بیشتر بخوانید

سطح درک و شعور خلخالی از وکالت

توضیحات خلخالی پیرامون نظر اسلام درباره وکالت و زمان اجرای حکم

درمورد سرعت عمل دادگاهها (در اجرای حکم اعدام) و عدم حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع باید بگویم وقتی کسی مجرم شناخته شده از نظر شرع غذا دادن و آب دادن به مجرم حرام است!! و نمی توان او را زنده نگهداشت و باید کشته شود و ساعت معینی ندارد…

درباره اینکه چرا متهمان نمی توانند وکیل انتخاب کنند باید بگویم در الگوی اسلامی برای وکیل جائی در نظر گرفته نشده مگر آنکه مثلا متهم لال باشد. کسی که قدرت (حرف زدن) دارد وکیل لازم ندارد!!

بیشتر بخوانید

شلیک مستقیم به مردم تشنه جان اصفهان؛ وحوش خامنه ای باز خون ریختند!

گزارش‌ها از اصفهان حکایت از گسترده شدن اعتراضات به سطح شهر و درگیری ماموران امنیتی با مردم، شلیک ساچمه و گاز اشک‌آور و مجروح شدن تعدادی از معترضان دارد. اعتراضات از بامداد جمعه و با شلیک گاز اشک‌آور در بستر

بیشتر بخوانید

براستی هدف ما از مطرح کردن «پهلوی» ها و شخص رضا شاه در شعارهای چند سال اخیر چه بوده است؟

دی ماه سال ۱۳۹۶ و خروش جوانان غیوری چو سینا قنبری بر علیه نظام را باید نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران در دوران خلافت خامنه ای دانست. تا پیش از دی ماه ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی با بازی تکراری

بیشتر بخوانید