چه کسی می ترسد؟ ابوالفضل محققی

رودرروئی دائم نیروهای ساده دستگاه سرکوب که جزئی از همین مردم هستند ودر هر قدم وهر لحظه در برابر مردمی که حال بر تعداشان افزوده می شود آن ها رادر وضعیت دوگانه ای قرار میدهد .

بیشتر بخوانید

سومین سالگرد علیرضا رضایی

علیرضا رضایی (۲۳ اسفند ۱۳۵۳ – ۶ آذر ۱۳۹۷) نویسنده، کارگردان و طنزپرداز ایرانی بود. او متن برنامه پارازیت را برای تلویزیون صدای آمریکا می‌نوشت و تولیدکنندهٔ برنامهٔ «شفاف‌سازی» بود.

بیشتر بخوانید