آقای پوتین! عجلوا بالصلاه قبل الموت

حاج آقامون تعریف میکرد زمانی که به مسکو رفتم خبر آوردند که آقای پوتین دوست دارد با ما ملاقاتی داشته باشد. پیغام دادم به آقای پوتین سلام برسانید و بفرمایید برنامه ام پر است و نمی توانم خدمت برسم، ایشالله

بیشتر بخوانید

خاطره ای از دیدار قوام و استالین

تحقیر ابراهیم رئیسی از سوی پوتین نشان میدهد که افراد خائن و وطنفروش حتی نزد کسانی که از آنها سود میبرند منفور و بی ارزش هستند. این قاتل و ابله به تمام معنی حتی حرف زدن هم بلد نیست و

بیشتر بخوانید