مصاحبه شاهزاده با روزنامه بحرینی

مونس المردي، سردبیر روزنامه البلاد: اعلیحضرت، نقشه و تحرکات پنهانی اپوزیسیون  ایران در خارج از کشور چیست و چگونه بر اعتراضات داخل ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ به ویژه پس از وخامت اوضاع در ایران و سرکوب و خشونتی که در

بیشتر بخوانید

درسی آموزنده از اعتراضات رانندگان کامیون در کانادا

کاروان بزرگی از کامیون ها که توسط رانندگان واکسینه نشده هدایت می شوند روز یکشنبه از بریتیش کلمبیا به سمت اتاوا پایتخت کشور به حرکت درآمدند. قرار است گروههای مشابهی از رانندگان کامیون از سراسر کشور عازم اتاوا شوند تا

بیشتر بخوانید