وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئد خواستار آزادی حمید نوری شد

وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شد.

بیشتر بخوانید

سیرک پرویز پرستویی و ورشکستگی ایدئولوژیک

کارگزاران جمهوری اسلامی را فقط منافع شخصی و رانت و امتیازات حکومتی حول این رژیم نگه داشته و الا از نظر اعتقادی دیگر چیزی در چنته این رژیم نمانده تا حامیان خود را تغذیه کند.

بیشتر بخوانید