فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، نه قفل و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم!

فقط خواستم یادآوری کنم که این مزخرفات، قسمتی از سرود انقلابی روزهای بلاهت سال پنجاه و هفت بود. الان باید چند ثانیه مکث کنیم و به مفاهیم تک تک این کلمات فکر کنیم. واقعا الان در اوج خدا هستیم.

بیشتر بخوانید

دادگاه جنایتکاری به نام حمید نوری و چشمانی که حکم را باور ندارد!

راستش وقتی داستان به دام افتادن حمید نوری شروع شد، چندان امیدی به موفقیت آن نداشتم و بر اساس تجربه های قبلی و مماشات قهرمانانه ای که کشورهای اروپایی با تروریست های جمهوری اسلامی داشتند و دارند، با خودم گفتم

بیشتر بخوانید