شاهزاده عزیز، مراقب خودت و خانواده ات باش

این روزها که مردم ایران شعار رضا شاه روحت شاد را می دهند و محبوبیت خاندان پهلوی به اوج خود رسیده، هیچ بعید نیست در یک معامله پشت پرده، جمهوری اسلامی موفق شود شاهزاده رضا پهلوی را بگونه ای از میان ببرد تا با حذف تنها چهره شاخص و مقبول اپوزیسیون، مردم معترض را بیش از پیش ناامید کند.

بیشتر بخوانید