برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

جهل قدرت است

شعارهای وزارت حقیقت:جنگ صلح استآزادی بردگی ستجهل قدرت استاز کتاب ۱۹۸۴ نوشته جرج اورول این چند خط و چند خط دیگر را بر خلاف عادت همیشگی که اگر فراغت و جوششی حاصل شود آنی و قبل از فوت وقت می نویسم، چند هفته پیش یادداشت کردم. اما چون آنرا همچون یادداشت هایی دیگر که مستلزم پرداخت مفصلی بود برای اقنای …
جهل قدرت است

برگی از خاطرات حاج سیاح - واقعه دلخراش

ماجرای حزن آلودی که حاج سیاح آن را واقعه دلخراش نام میدهد مربوط به گروهی سرباز است. حاج سیاح توضیح میدهد که ایران ارتش درستی ندارد و سربازان که بطور معمول از دهاتیان هستند نه آموزش جنگ دیده اند و نه سلاح و لباس درستی دارند و نه مواجبی دریافت میکنند. مواجبی که برای آنها از دولت گرفته میشود امرا …
برگی از خاطرات حاج سیاح -  واقعه دلخراش

وقتی دست آخوند توی خزانه کشور میرود

اما در دوره جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون و نشستن آنها بر روی خزانه ملی و درآمدهای هنگفت نفتی، کاملا اوضاع را دگرگون کرد. مبالغی که آخوندها در این دوره برای تبلیغات اسلامی گرفته و هزینه کرده اند بسیار بسیار فراتر از تصور ماست. میلیون ها کتاب درباره موضوعات پیش پا افتاده مذهبی به زبان های مختلف و در طرح های گوناگون چاپ کرده اند. مجهزترین چاپخانه ها را خریداری کرده اند. موسسات فیلم سازی و کارتون سازی ایجاد کرده اند. برای هر آخوند روضه خوان دوزاری که فوت کرده آرامگاه و مقبره و موسسه حفظ و نشر آثار درست کرده اند.
وقتی دست آخوند توی خزانه کشور میرود

نویسنده این متن را پیدا نکردم!

باور کنید کلی وقت گذاشتم و اینترنت را شخم زدم ولی موفق نشدم نویسنده اصلی متن زیر را پیدا کنم. متاسفانه این هم پدیده عجیبی است که در بین ما شیوع پیدا کرده که اگر از مطلبی خوشمان می آید، بدون آنکه نام نویسنده را ذکر کنیم نسبت به انتشار آن نوشته یا مطلب اقدام می کنیم. من تقریبا همه …
نویسنده این متن را پیدا نکردم!

دهه زجر؛ روزگار سیاه یک نسل بیگناه

۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در حالیکه انقلابیون فریاد حماقتشان را بر سر «بختیار» بی همتا بلند کرده بودند و در خیابان ها عربده میزدند که وای به حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد، امامشان آمد، آن هم چه آمدنی! زنده یاد بختیار بعدها در مورد این روز کذایی گفت که عده ای به ایشان پیشنهاد داده بودند که هواپیمای کثیف خمینی …
دهه زجر؛ روزگار سیاه یک نسل بیگناه
MailPoet