برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

ایراد رویکرد غرب فعلا «هدف وسیله را توجیه میکند» نیست، بلکه «وسیله هدف را توجیه میکند» است!

جوزپ بورل، نماینده سیاست خارجی اروپا جمعه اخیر در واشنگتن در موضوع پرونده هسته ای ایران اظهار کرد: اکنون زمان بازگشت به میز مذاکره است. من نمیخواهم به «پلن ب» فکر کنم، چون هیچ پلن ب خوبی به فکرم نمیرسد! اگر در این جملات ایشان کمی تعمق بکنیم به این معنی میرسیم: ما ابتدا وسیله یا وسایل را انتخاب و …
ایراد رویکرد غرب فعلا «هدف وسیله را توجیه میکند» نیست، بلکه «وسیله هدف را توجیه میکند» است!

عملیات در ایران (بخش دوم)

در اوت 1914 هنگامی که جنگ آغاز شد دو هفته بیشتر از تاجگذاری احمد شاه نمیگذشت و ایران که از فقدان یک دولت ملی رنج میبرد و در آستانه ورشکستگی قرار داشت نیروی نظامی کافی برای حفاظت از تمامیت ارضی خویش نداشت و حال خود را در شرایط اسف باری می یافت. مناطق شمال غربی ایران در اشغال روسیه بود …
عملیات در ایران (بخش دوم)

یا رب روا مدار که گدا معتبر شود

سید علی خامنه‏ ای فرزند حاج سید جواد حسینی خامنه ‏ای، در سال 1318 در مشهد به دنیا آمد. او دومین پسر خانواده بود. زندگی سید جواد خامنه‏ ای، بسیار فقیرانه بود. سیدعلی خامنه‌ای گفته است: «منزل پدری من که در آن متولد شده‏ ام، تا چهارـ پنج سالگی من، یک خانه 60 ـ 70 متری در محّله فقیر نشین …
یا رب روا مدار که گدا معتبر شود
MailPoet