برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

جایگاههای سوخت در سراسر ایران در اثر حمله سایبری مختل شدند

خبرگزاری ها رسما اعلام کرده اند که اختلال در سامانه هوشمند سوخت در ظهر امروز باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های سراسر کشور شده است.
روی نمایشگر پمپهای بنزین پیام «حمله سایبری» نشان داده میشود.
جایگاههای سوخت در سراسر ایران در اثر حمله سایبری مختل شدند

۲۸ اکتبر؛ گردهمایی ایرانیان در آمریکا و آلمان به مناسبت روز کوروش

https://youtu.be/Itu8Zuaj850
۲۸ اکتبر؛ گردهمایی ایرانیان در آمریکا و آلمان به مناسبت روز کوروش
MailPoet