برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

موفقیت جمهوری اسلامی در باجگیری و موضع گیری های ضعیف غرب

سیگنال های دریافتی در هفته اخیر حاکی از موفقیت جمهوری اسلامی در تز باجگیری از غرب با روش های مختلف از جمله اخاذی و تهدید بوده است. در ابتدا خبری منتشر شد مبنی بر این که ۳/۵ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران به دلیل تحریم آزاد شدند. جهت جلوگیری از کنجکاوی و تحت فشار قرار گرفتن کشوری …
موفقیت جمهوری اسلامی در باجگیری و موضع گیری های ضعیف غرب

به مرحله فروپاشی اجتماعی و اقتصادی رسیده ایم

متاسفانه به دلایل بسیار زیادی که از حوصله خارج است، نیروهای اپوزسیون جمهوری اسلامی در چهل و سه گذشته نتوانسته اند از پتانسیل های موجود استفاده کرده و بر این رژیم فائق آیند گرچه مهم ترین دلایل را می توان فقدان تشکیلات سازمانی موثر و عدم تشکیل جبهه متحد عنوان کرد. بحران های خواسته و ناخواسته در کشور یکی پس …
به مرحله فروپاشی اجتماعی و اقتصادی رسیده ایم
MailPoet