برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

مسلمانان، شرم بر این خدایتان باد!

در ملک ویران شده ایران روز نیست که سری بر دار نرود و تنی فروخته نشود و خانه ای چراغش خاموش نشود. براستی ما چرا به چنین نفرینی دچار گشته ایم؟ چگونه است در سرزمینی که اینچنین به لحاظ جغرافیایی دارای ثروت های طبیعی است، مردمش چنین در فقر فرهنگی و مادی دست و پا میزنند و هر روز بیشتر …
مسلمانان، شرم بر این خدایتان باد!

دلسوزی فردوسی برای رومیان

فردوسی یکی از چند رکن اساسی زبان و فرهنگ ایران است و هیچ ایرانی بجز آخوندهای تاریک اندیش وجود ندارد که به او عشق نورزد و خود را وامدار او نداند. کتاب او بزرگترین ابزاری است که ما برای نگهداشت زبان و فرهنگ خویش بکار گرفته ایم. با این حال بسیاری از ایرانیان شناخت کاملی از فردوسی و شاهنامه او …
دلسوزی فردوسی برای رومیان

قصه زاینده رود؛ دردی است که درکل کشور جاری است

آب یگانه ماده حیات است که موجب پیدایش تمدنها و بسط و توسعه اجتماعی انسان ها می شود. فلات ایران در نقاطی از ایران که آب و حوزه های آبی کافی وجود داشت، میزبان اقوام آریایی شد. از دیرباز رود زاینده نیز علاوه بر حوزه های آبی جنوب غرب و غرب و شمال ایران مکان مناسبی برای اسکان اقوام ایرانی …
قصه زاینده رود؛ دردی است که درکل کشور جاری است
MailPoet