برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

جنگ های نیابتی و غیر نیابتی نظام ربطی به ملت ایران ندارد؛ ما خودمان گروگان جاعش هستیم!

خوابی که خامنه ای برای ایران و خاورمیانه دیده است، هرگز تعبیر نخواهد شد. رویای تشکیل امپراتوری شیعی و تشکیل هلال منحوس آن رویایی متوهمانه است که نظام اسلامی سرانجام به گور خواهد برد. ۴۰ سال رذالت و‌جنایت و خیانت و تفرقه افکنی جمهوری اسلامی در خاورمیانه باعث شده است که ملت های ایران و عراق و لبنان امروز با …
جنگ های نیابتی و غیر نیابتی نظام ربطی به ملت ایران ندارد؛ ما خودمان گروگان جاعش هستیم!

فراخوان تظاهرات؛ از رویا تا واقعیت، چه باید کرد؟

خاطره انقلاب ۵۷ و سقوط آسان شاه متاسفانه الگوی بدی شده است برای براندازی جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی هیچ شباهتی به حکومت شاهنشاهی ندارد و کلیه ارکان این حکومت مافیایی اداره میشود. در زمان حکومت شاه ما با ارتشی طرف بودیم که از فرزندان ملت بودند. از تیمسار تا سرباز در کنار وفاداری به شاه بیش از همه خود …
فراخوان تظاهرات؛ از رویا تا واقعیت، چه باید کرد؟
MailPoet