برگزیده های هفته در مشروطه

برگزیده های هفته در مشروطه

Health-Mag-End

طنز در شاهنامه

همه میدانیم که کیکاووس به کمک چهار عقاب گرسنه که به چهارسوی تخت بسته بود به آسمان رفت اما خیلی از ما نمیدانیم بعدش چه شد. بعدش هیچی، با کله خورد زمین تا یاد بگیرد و دیگر از این کارها نکند. طنز در شاهنامه جائی ندارد. شاهنامه کتاب تراژدی ها است. تنها یک مورد هست که طنز شیرینی در شاهنامه …
طنز در شاهنامه

صدای خرد شدن استخوانهای نظام اهریمنی و حقارت رهبر جنایتکاری که در برابر یک شیرزن چاره ای جز رذالت ندارد!

من سالهاست امیدم را در کوچه های پر تب و تاب خردادی سال ۸۸ جا گذاشته ام. من سالهاست عشق بزرگم را در کوچه های وحشت زده کوی دانشگاه از دست داده ام. من سالهاست در عزای معصومیت به یغما رفته خویش، فریاد زده ام. من سالهاست با تمام بدی هایی که مرا محاصره کرده است، جنگیده ام؛ من سالهاست …
صدای خرد شدن استخوانهای نظام اهریمنی و حقارت رهبر جنایتکاری که در برابر یک شیرزن چاره ای جز رذالت ندارد!

افراد ناشناس ( وحوش خامنه ای) یکدانه «گوهر» عشقی را مجروح کردند!

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی روز پنج شنبه هجدهم آذر ماه در حالی که در راه رفتن بر سر مزار فرزندش بود، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد.به گزارش بنیاد ستار بهشتی این حادثه در ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران رخ داد که پس از پرت شدن گوهر عشقی بر زمین، …
افراد ناشناس ( وحوش خامنه ای) یکدانه «گوهر» عشقی را مجروح کردند!

برنز از سیا: هیچ نشانه ای از تصمیم رهبر ایران برای ساخت تسلیحات اتمی وجود ندارد! - تجمیع نظر دمکراتیک بر سر نابودی یک سرزمین و مردمانش

به هر قیمتی که شده ولو نابودی کامل اقلیت آزادی خواه و دلسوز ایران و البته که خود ایران و هویتش، باید این دست نشانده ها رو نگه داشت! شاید، شاید فردا فقط شکل زندانبان رو عوض کنند. اما رفرم های سطحی و قشری برای اکثریت رشد نکرده و پوپولست گرای یک ملت، تنها دستمایه ای نو و پرطرفدار برای …
برنز از سیا: هیچ نشانه ای از تصمیم رهبر ایران برای ساخت تسلیحات اتمی وجود ندارد! - تجمیع نظر دمکراتیک بر سر نابودی یک سرزمین و مردمانش
Email Marketing Powered by MailPoet