پس از طوفان

اتحاد مردم ایران برای تحریم انتخابات تحقق یک خواست دیرینه براندازان است و فصل دیگری در رابطه میان رژیم اسلامی و مردم میگشاید. شکی نیست که انخابات بی رمق رژیم ته مانده مشروعیت دروغین آن را هم از بین خواهد

بیشتر بخوانید

بیلبورد‌های تورنتو، چرا و چگونه – علی اشتری

روز پنجشنبه سوم ژوئن ۲۰۲۱، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، دو بیلبورد یادبود در اعتراض به جمهوری اسلامی در تورنتو نصب شد. یکی‌ از این بیلبورد‌ها عکسی‌ از پویا بختیاری است همراه با پیام “برای پویا و بیش از ۱۵۰۰ تظاهر کننده

بیشتر بخوانید

جای شاهزاده فیلیپ و سخنانش خالی خواهد بود

اگر قرار بود یکی آخر اشرافیت باشد این میبایست شاهزاده فیلیپ میبود. فرزند یک شاهزاده یونانی و یک شاهزاده خانم دانمارکی که با ملکه بریتانیا ازدواج کرد. فیلیپ هرگز در سیاست کشور وارد نشد اما کارهای عام المنفعه  و از

بیشتر بخوانید

شهجا متولد شد

شورای همگرائی جنبش های ایرانیان تلاشی دیگر از سوی کنشگران ایران و مخالفین نظام اسلامی برای انسجام بخشیدن به تلاشهای ایرانیان مخالف رژیم و گروهها و احزاب مخالف است. آنها همه را به همکاری دعوت نموده اند. اگر این شورا

بیشتر بخوانید

مهمترین انتخابات رژیم در پیش است

این روزها که مشکلات قصاب ایران از همیشه بیشتر شده حتی امام زمان هم نمی آید که بپرسد حال آقا سید علی چطوره؟ رژیم از همیشه ضعیفتر و فشار بر آن از همیشه بیشتر است. بحران مشروعیت رژیم که دهه

بیشتر بخوانید

نامه اعتراضی به چین را امضا کنیم

در این زمان که رژیم اسلامی با توسل به خشونت و سرکوب به فروش کشور و خیانت علنی روی آورده این وظیفه ما است که به خریداران اخطار کنیم که این حکومت نماینده مردم ایران نبوده و مالک چیزی که

بیشتر بخوانید

آیا پادشاهی به ایران باز میگردد؟

میگویند ملا نصرالدین کاری نداشت و نشسته بود سورن به بیضه هایش میزد. من نیز چون کار بهتری ندارم میخواهم اینجا خودم را مضحکه نموده و اعلام نمایم که اگر همین فردا پادشاهی را به من پیشنهاد کنید آن را

بیشتر بخوانید

نه با یک گل بهار میشود و نه با یک پادشاه مملکت

قحط الرجال و قحط النسائی که جامعه ایران گرفتار آن شده نه تنها حاصل اعمال و سیاستهای رژیم بلکه در رتبه اول حاصل رفتار یک جامعه بی خرد با مبارزین و کوششگران علیه نظام سلطه است. در این میان سلطنت

بیشتر بخوانید

الو، الو، نظرسنجی

نظر سنجی اخیر دانشگاه مریلند باعث شد که به یاد نظرسنجی گالوپ از مردم ایران در سال 2013 در رایطه با انرژی هسته ای ایران بیافتم. آن زمان طنز زیر را نوشته و در سایت خودنویس منتشر کردم که هنوز

بیشتر بخوانید

نظر سنجی های ماله کش های رژیم از گالوپ تا ایران تور

نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند و ایران پل که آقای حسن داعی گزارش مبسوطی از آن را در گفتگو با علیرضا میبدی در تلویزیون پارس ارائه کرد سند دیگری از بی شرمی و سودجوئی دانشگاه مریلند در رابطه با ایران است.

بیشتر بخوانید