آزادی

آزادی آرمان بنیادین دولت‌های مردم‌سالار است که بر چهار اصل استوار است:آزادی قلم و بیان (که هر دو از اندیشه انسان‌ها تراوش می‌کنند)آزادی عقیده (خردگرایی و اعتقاد به باورهای غیر خرافی و و اصلاح باورهای خرافی از جامعه)آزادی و رهایی

بیشتر بخوانید

بیل زن

گفت من با تو چه گویم آخروز تو انصاف چه جویم آخر نه یکی دانه به گِل کاشته اینه نهالی ز گُل افراشته ای نه زمینی ز تو آراسته گشتنه درختی ز تو پیراسته گشت نشد از بیل کفت آبله

بیشتر بخوانید

اگر اروپا فکری به حال اسلام نکند، به زودی مانند ایران نابود خواهد شد

‏یک دختر نوجوان شانزده ساله‌ی فرانسوی دو هفته پیش در لایو اینستایش به اسلام توهین کرده و بعد از وایرال شدن ماجرا آنقدر تهدید گرفته، و طوری اطلاعات و آدرس مدرسه‌ش پخش شده برای انتقام، که اکنون تحت نظارت پلیس

بیشتر بخوانید