بیل زن

گفت من با تو چه گویم آخروز تو انصاف چه جویم آخر نه یکی دانه به گِل کاشته اینه نهالی ز گُل افراشته ای نه زمینی ز تو آراسته گشتنه درختی ز تو پیراسته گشت نشد از بیل کفت آبله

بیشتر بخوانید

اگر اروپا فکری به حال اسلام نکند، به زودی مانند ایران نابود خواهد شد

‏یک دختر نوجوان شانزده ساله‌ی فرانسوی دو هفته پیش در لایو اینستایش به اسلام توهین کرده و بعد از وایرال شدن ماجرا آنقدر تهدید گرفته، و طوری اطلاعات و آدرس مدرسه‌ش پخش شده برای انتقام، که اکنون تحت نظارت پلیس

بیشتر بخوانید

حکایت ریش ظریف

به آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین شاه ایراد گرفته بودند که چرا دعوت سفیر انگلیس را پذیرفته‌ای و با آنها هم‌سفره شده و چلو پلوی نجس آنها را خورده‌ای؟او جوابداد: من برای پیشبرد کار خودم و صدارتم حاضرم ریش خود را

بیشتر بخوانید