محاکمه انقلابی در پاریس!

در روزهایی که شاه از ایران خارج شده و برای اقامت و زندگی از این کشور به آن کشور و از این جزیره به آن جزیره میرفت، یکی از روزنامه نگاران لوموند (ساکن پاریس) به نام فریدون صاحب جمع به جزیره ای که شاه اقامت داشت می رود و با وی مصاحبه ای می کند و مصاحبه در لوموند چاپ میشود.

بیشتر بخوانید

سطح درک و شعور خلخالی از وکالت

توضیحات خلخالی پیرامون نظر اسلام درباره وکالت و زمان اجرای حکم

درمورد سرعت عمل دادگاهها (در اجرای حکم اعدام) و عدم حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع باید بگویم وقتی کسی مجرم شناخته شده از نظر شرع غذا دادن و آب دادن به مجرم حرام است!! و نمی توان او را زنده نگهداشت و باید کشته شود و ساعت معینی ندارد…

درباره اینکه چرا متهمان نمی توانند وکیل انتخاب کنند باید بگویم در الگوی اسلامی برای وکیل جائی در نظر گرفته نشده مگر آنکه مثلا متهم لال باشد. کسی که قدرت (حرف زدن) دارد وکیل لازم ندارد!!

بیشتر بخوانید

پیشگویی مکارم شیرازی دو ماه پس از انقلاب

در اردیبهشت ماه پنجاه و هشت، سراسر کشور هرج و مرج بود، حزب اللهی ها به دفاتر گروهها و احزاب حمله میکردند. دامنه این درگیری ها به برخورد با طرفداران آیت الله شریعتمداری در تبریز و قم کشید. مکارم شیرازی

بیشتر بخوانید

چرا گروسی قهر کرد؟

گروسی را دعوت کرده اند بیاید ایران تا درباره برنامه بازیدهای بازرسان این سازمان با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کند. زمانی که گروسی به تهران رسید پرسید: خب، از کی باید بازدیدهامان را شروع کنیم؟ گفتند: حالا یه خورده استراحت

بیشتر بخوانید

مریم خانوم کجایی؟

صفحات روزنامه های دوران انقلاب را که ورق می زنی از اینگونه اطلاعیه ها زیاد می بینی. مثلا بهائی ها یا زرتشتی ها، ژاپنی ها و اروپایی های ساکن ایران اعلام میکردند که به دین مبین اسلام مشرف شدیم و

بیشتر بخوانید

درستی شایعه کمک تروریست های فلسطینی

در روزنامه اطلاعات پنجم اردیبهشت پنجاه و هشت اطلاعیه یک گروه وابسته به تروریستهای فلسطینی چاپ شده که به اظهارات سخنگوی دولت موقت یعنی امیرانتظام اعتراض کرده و گفته اند: امیر انتظام خیال کرده ما از دولت ایران تقاضای کمک

بیشتر بخوانید

کلاس های آموزشی مخملباف در دهه ۶۰

روزنامه کیهان شریعتمداری مطلبی را در سالمرگ یکی از مهمترین بازجویان دهه شصت به نام حاج حسن شایانفر نوشته که در آن چند نفر از همکاران و همقطاران وی مثل صفارهرندی و دیگران خاطراتی از آن بازجوی جنایتکار و پرونده

بیشتر بخوانید

دعوای حزب اللهی ها با چریکها و مجاهدین خلق از کجا آغاز شد؟

بطور کلی در دو ماه اول انقلاب این گروهها عضوی از پیکره انقلاب و جمهوری اسلامی بودند اما در اردیبهشت سال پنجاه و هشت دو اتفاق افتاد که سنگ بنای درگیری نیروهای مذهبی وفادار به آخوندا با این دو گروه تروریستی شد. ماجرای اول دستگیری یکی از افراد شاخص چریکهای فدائی خلق به نام حماد شیبانی بود و ماجرای بعدی دستگیری محمد رضا سعادتی از سازمان مجاهدین.

ماجرای این دو مسیری کاملا جداگانه ای را طی کرد. محمد رضا سعادتی بجرم جاسوسی برای شوروی محکوم به زندان شد اما چند سال بعد دوباره او را برای مشارکت در قتل محاکمه و اعدام کردند. از زمان دستگیری او تا محاکمه اش سازمان مجاهدین بشدت تجمعات اعتراضی برپا میکرد حتی آیت الله طالقانی را هم مجبور کرده بودند برای آزادیش واسطه کنند که با سرسختی خمینی مواجه شد.

بیشتر بخوانید

دادگاههای ۲ ساعتی اوایل انقلاب

آن روزها هر آخوندی که با انقلاب همراه نبود و به شاه فحش نمیداد متهم به ساواکی بودن میشد. مخصوصا اگر وضع مالی اش خوب بود و با اتومبیل شخصی توی خیابان تردد میکرد. آخوندهای غیرانقلابی را یا اعدام می کردند و یا آنها را می دزدیدند و جسدشان را در بیابان های اطراف شهر رها میکردند.

بیشتر بخوانید