هموطن! درخارج کشور با پلیس درگیر نشو!

ما باید یاد بگیریم با زبانی با جهان سخن بگوییم که قابل فهم باشد. مثلا جهان حرف ما را در رابطه با داعشی بودن جمهوری اسلامی فهمید که زنان و دختران را بخاطر حجاب بازداشت و شکنجه می کند. موفقیتهای بدست امده روزهای اخیر را با اینگونه رفتارهای احساسی و مخرب خدشه دار نکنیم.

بیشتر بخوانید

تزلزل در بین نیروهای سرکوب «جدی» است

رژیم در برابر دستگیری زنان به بهانه بدحجابی و خشونت با آنان در بازداشتگاهها حرفی برای گفتن نداشت و دلیل قابل قبولی برای توجیه اینگونه رفتارهایش نتوانست ارائه دهد. این همان چیزی است که به آن بحران ایدئولوژیک می گوییم. یعنی همانطور که ما از دیدن صحنه کوبیدن سر یک دختر جوان به جدول خیابان توسط نیروهای رژیم متاثر میشویم، دیگران هم با دیدن آن احساساتشان جریحه دار میشود. هنرمند، ورزشکار، استاد دانشگاه، کارمند دولت، سرباز، نگهبان، ارتشی و حتی بسیاری از عوامل سرکوب نیز دلیلی برای موجه دانستن اینگونه رفتار وحشیانه نمی یابند.

بیشتر بخوانید

پیام صریح یک ایرانی به بایدن

اگر می خواهید خطر ساخت سلاح اتمی را از خاورمیانه دور کنید بهترین و مطمئن ترین راه آن پشتیبانی از مردم ایران است تا این رژیم تروریستی را براندازند. مذاکره با قاتلان، جنایتکاران و تروریستهای اسلامی برای شما امنیت نخواهد

بیشتر بخوانید

انقلاب سال۲۵۸۱

ین رویدا چیزی نیست جز یک انقلاب مردمی که جرقه اش با مرگ دلخراش یک دختر معصوم ایرانی زده شد. آنچه که مسلم است ایران هرگز به قبل از انقلاب شهریور امسال برنمی گردد و روز به روز قدرت مردم در حال افزایش است و در طرف مقابل هر لحظه که می گذرد نابسامانی و احساس ضعف و ناتوانی بیشتر و بیشتر میشود.

بیشتر بخوانید