زمانی برای وحشت

زمانی برای وحشت/ این دوسه روز مانده به روز انتخابات یکی از زمان‌ها بودندی که اصحاب قدرت به هر طرف که رفتندی جز بر وحشت‌شان نیفزودندی/ این زمان‌های بی‌زمان همان زمان‌های نازل‌شدنِ رخدادها از هیچ‌کجا و همه‌کجا هستندی/ زمان‌هایی که حال و احوال مردم دفعتا دگرگونه و باژگونه ‌گردیدندی و آن کردندی که در مخیله هیچ ارباب قدرتی نگنجیدندی

بیشتر بخوانید

«نظام» اسرائیل و انتقال قدرت از BB به NB

جدا از اینکه من از نتانیاهو یا نفتالی بنت خوشم بیاد, برنده مهم انتقال قدرت بدون خشونت از BB به NB «دموکراسی اسرائیل» است. به عنوان یک حامی دموکراسی این پیروزی را به مردم و «نظام» اسرائیل تبریک میگویم.

بیشتر بخوانید

نگاهی به فعالان معترضی که اسباب تجمعات اعتراضی را فراهم می‌کنند

از آغاز گفت‌وگوهای برجامی در وین گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی در مقابل هتل مذاکره کنندگان با خواسته‌های متفاوت تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند و حالا به لغو مجوزشان معترضند. نگاهی به فعالان معترضی که اسباب این تجمعات را فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید

فاطمه سپهری، فعال سیاسی در نشست مجازی «نه به جمهوری اسلامی»

فاطمه سپهری، فعال سیاسی در نشست مجازی «نه به جمهوری اسلامی»: به عنوان یک دادخواه و همسر شهید، سر موضعم خواهم بود. دست به دست هم بدهیم تا جمهوری اسلامی از بین برود تا بتوانیم نفس بکشیم

بیشتر بخوانید