تعریف «دشمن» در رژیم‌های تمامیت‌خواه: زبان و تبلیغات

«امید شمس»، پژوهش‌گر دوره دکترای حقوق «دانشگاه پورتسموث» بریتانیا یکی از حاضران در میزگرد آنلاین «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند» بود. ا درباره نگاه رژیم نازی به دشمنان خود برگزار کرد. امید شمس روایت خود را از این جلسه آنلاین نوشته است.

بیشتر بخوانید