تعریف «دشمن» در رژیم‌های تمامیت‌خواه: زبان و تبلیغات

«امید شمس»، پژوهش‌گر دوره دکترای حقوق «دانشگاه پورتسموث» بریتانیا یکی از حاضران در میزگرد آنلاین «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند» بود. ا درباره نگاه رژیم نازی به دشمنان خود برگزار کرد. امید شمس روایت خود را از این جلسه آنلاین نوشته است.

بیشتر بخوانید

دیگری‌سازی و دشمن‌هراسی در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی 

آزاده پورزندکنش‌گر حقوق بشر یکی از حاضران در میزگرد «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند»، درباره ایدئولوژی و رژیم «نازی» در آلمان با دشمنان بود. آزاده پورزند در این یادداشت درباره آن‌چه در این جلسه شنیده و مقایسه‌ای که در ذهنش شکل گرفته، نوشته است.

بیشتر بخوانید

ایرج مصداقی فرزند خلف انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه دو خواسته اصلی داشت: تأسیس عدالت خانه و حاکمیت قانون. با حکم حمید نوری برای اولین بار پس یک صد و چند سال از امضای فرمان مشروطه توسط مظفر الدین شاه عدالت در مورد جرمی که در ایران

بیشتر بخوانید