کلنی انسانی…

چیزی که شب و روز از خودم می پرسم و برایش پاسخی پیدا نکردم اینست که برنامه ی بقا برای انسان تابع چه ارزش هایی بوده که حتی با وجود سیگنال های تماما اشتباه حسی او و تفسیرهای به کل اشتباه تر از آنها در مغزش (تفسیر عامدانه ی اشتباه از جهان به قصد تداوم بقا) باز هم در کنار چنین الگوی هولناکی از زیستن، این حجم از استعداد “فساد پذیری معادل با نظم آفرینی!” در او و سیستم های تالیفی اش به ودیعه گذاشته؟

بیشتر بخوانید

برنز از سیا: هیچ نشانه ای از تصمیم رهبر ایران برای ساخت تسلیحات اتمی وجود ندارد! – تجمیع نظر دمکراتیک بر سر نابودی یک سرزمین و مردمانش

به هر قیمتی که شده ولو نابودی کامل اقلیت آزادی خواه و دلسوز ایران و البته که خود ایران و هویتش، باید این دست نشانده ها رو نگه داشت! شاید، شاید فردا فقط شکل زندانبان رو عوض کنند. اما رفرم

بیشتر بخوانید