تاریخ شفاهی: خاطره وابسته نظامی وقت ایران در عراق از ورود خمینی به نجف (۱۳۴۳)

عیسی پژمان؛ وابسته نظامی ایران در عراق، نماینده شاه در امور کردستان، رئیس اداره هفتم ساواک و ریاست سابق اداره اطلاعات شهربانی کل کشور

بیشتر بخوانید

عملیات در ایران (بخش دوم)

در اوت 1914 هنگامی که جنگ آغاز شد دو هفته بیشتر از تاجگذاری احمد شاه نمیگذشت و ایران که از فقدان یک دولت ملی رنج میبرد و در آستانه ورشکستگی قرار داشت نیروی نظامی کافی برای حفاظت از تمامیت ارضی

بیشتر بخوانید

نازنین زاغری و دسته گل دولت بازرگان

تنها دو هفته بعد از پیروزی انقلاب، آقایان ملی گرا مثل بازرگان و قطب زاده و یزدی و امیرانتظام تصمیم گرفتند خریدهای نظامی ایران از کشورهای خارجی را یکجانبه فسخ کنند. شاید این تصمیم را در شورای انقلاب گرفتند شاید هم در کابینه وزیران دولت موقت بازرگان اما از آنجایی که سخنگوی دولت انرا اعلام کرده میتوان حدس زد که این دسته گل خود آقایان فکل کراواتی نهضت آزادی و جبهه ملی بوده است.

بیشتر بخوانید