خامنه ای یزید زمانه؛ بیچاره یزید!

رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی است و سالهاست با داستان سرایی و دروغ بافی ذهن های مردم را مسموم کرده است. ۴۳ سال گذشت تا بفهمیم در داستان شاه و خمینی چه کسی دیو واقعی بود و چه کسی

بیشتر بخوانید

وقاحت بی حد و مرز آخوند

آخوندهای حقه باز و بی شرم و حیا خیال می کنند الان هم دوره قاجار است که چشم و گوش مردم بسته باشد و هر مزخرف آنها را باور کنند. الان از هرخانواده ایرانی یکی دو نفر در کشورهای اروپایی

بیشتر بخوانید

امان از این مردم تماشاچی و دوربین به دست!

در هفته های اخیر چندین مورد از دعوت جوانان شجاع کشور به قیام علیه جلادان حاکم در خیابان های شهر مشاهده شد که مردم فقط نگاه کرده و فیلمبرداری می کردند. فیلم تازه ای از یک مرد که شجاعانه فریاد

بیشتر بخوانید

لب گرفتن اسلیپی جو از نوه اش

اگر این کار را ترامپ کرده بود الان  رسانه های چپ در سراسر جهان درمورد آن بحث میکردند و در خیایانها تظاهرات جنبش لبهای دختران مهم است راه می افتاد. یادم هست سعید بهبهانی مدیر میهن تی وی روزی سه

بیشتر بخوانید

ماجرای هلموت هوفر آلمانی و یک بام و دو هوای دستگاه قضایی- اطلاعاتی ایران در پرونده مرد چینی

دهه ۷۰ بود که رژیم جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه میکونوس بطرز شگرفی توسط دستگاه قضایی آلمان و افکار عمومی دنیا رسوا شد. دادگاه میکونوس سران رده اول جمهوری اسلامی را با شواهد بدست آمده مجرم دانست و و متهمان

بیشتر بخوانید