از فرط دشمنی با امریکا تنبانش روبلی شد!

جمهوری اسلامی تصمیم گرفته دلار امریکا را از مبادلات تجاری و پولی خود حذف کند و روبل روسی را جایگزین آن نماید!! فکر نکنید این شکل از لج بازی فقط در دوره خامنه ای پدید آمده و در تاریخ ایران

بیشتر بخوانید

دیگری‌سازی و دشمن‌هراسی در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی 

آزاده پورزندکنش‌گر حقوق بشر یکی از حاضران در میزگرد «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند»، درباره ایدئولوژی و رژیم «نازی» در آلمان با دشمنان بود. آزاده پورزند در این یادداشت درباره آن‌چه در این جلسه شنیده و مقایسه‌ای که در ذهنش شکل گرفته، نوشته است.

بیشتر بخوانید

کاربرگ خود ارزیابی عفاف و حجاب یا لگد مال کردن شخصیت زنان

حتما در مورد نهادهای مذهبی و تبلیغی جمهوری اسلامی که بخش زیادی از بودجه کشور را می بلعند شنیده اید. مثلا یک ستاد داریم بنام‌ استهلال که سالی دو روز تشکیل و با صرف هزینه زیاد اقدام به اعلام رویت

بیشتر بخوانید