برسد بدست رهبران اسرائیل

اگرچه مردم ایران چشم امید به کمک هیچ کشوری ندارند اما اگر منافع مشترک کشور اسرائیل و مردم این در یک راستا باشد میتوان گفت هیچکدام از ما نباید این فرصت طلایی را از دست بدهیم . بهترین زمان برای ضربه نهایی همین الان است یعنی زمانی که خروش مردم ایران، عمارت نظام ستم پیشه را بلرزه درآورده است.

بیشتر بخوانید

فرمانده سابق سنتکام (نقل به مضمون): سیاسیون در هیچ موردی طبق نظر تخصصی نظامیان عمل نکردند

در مورد برجام: نتیجه اش این میشود که سپاه پول بیشتری بدست آورد تا تمام منطقه را بیش از پیش نا امن کنند.در مورد افغانستان: بایدن و ترامپ در هیچ موردی هم نظر نبودند جز اینکه نیروهای ما را از

بیشتر بخوانید